In de Blauwdruk Reset zal ik benoemen wat ik als hoogste prioriteit tegenkom. Ik noem dit ‘brandjes’ die ik vervolgens blus in samenwerking met je ziel (en soms met nog andere bronnen). De reden dat ik ze benoem, is omdat jouw ziel aangeeft dat daar de meeste aandacht op rust. Dat betekent, dat je na de Blauwdruk Reset nog wel zogeheten ‘lingering memories’ zult hebben van die ‘brand’ die in je woedde. Je zult er geen lading meer op voelen, maar net zoals een verslaving werkt: soms is je gewoonte zo diep geworteld, dat je jezelf saboteert en er weer naar terug wilt. Het helpt dan te weten waar je precies op moet letten. Wat waren je valkuilen, je angsten, je redenen van die ‘brand’ die in jou woedde? Ik geef je gerichte handvatten mee om je zo concreet te kunnen bijstaan in het dagelijkse fysieke leven van alledag. Hoewel we alles opschonen op energetisch niveau, werkt het in het fysieke bestaan soms anders door. Hier kun jij dan met de gegeven handvatten, waaronder het benoemen van je ‘brandjes’ mee aan de slag.