Natuurlijk staat het je vrij een Blauwdruk Reset kado te doen. Toch is hier wel een kanttekening bij dat, diegene aan wie je dit bijzonders kado geeft,  zich bewust moet zijn van de waarde van het kado. Een Blauwdruk Reset is een intieme kwestie. Het is daarom niet iets wat je lichtvaardig aangaat. Wees je hiervan bewust en controleer het niveau van de open mind en de bereidheid om zich te willen verdiepen.