De Blauwdruk Reset is een methode ontwikkeld om je opgebouwde ballast uit je leven(s) te verwijderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van getoetste handvatten, die mits naar wijze van instructie toegepast, zullen bijdragen in het schoon houden van je Blauwdruk.

Vanessa Dijksterhuis is niet aansprakelijk te houden voor het eventueel opnieuw integreren van (oude) patronen/overtuigingen of conditionering. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid, je Blauwdruk ruisvrij en onvervuild te houden. Hiertoe geeft Vanessa meerdere mogelijkheden in de Blauwdruk Reset. Omdat een mens evolueert en mentaal emotioneel ontwikkelt, zal onderhoud plegen aan je eigen welzijn altijd een vereiste zijn. Vanessa Dijksterhuis is een begeleider in dit onderhoud, maar nooit en te nimmer een eindverantwoordelijke: dit ben jij altijd zelf.